Audyt IT – sprawdź stan systemów informatycznych

Obecnie prawie każda branża jest zinformatyzowana. Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych usprawnia działalność, ale niesie też ze sobą nowe zagrożenia, np. cyberatak. W celu oceny działania i bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie przeprowadza się audyt IT.

Audyt IT – co to?

Dane firmowe zapisane na wewnętrznych serwerach czy dyskach są podatne na cyberataki albo przypadkowy lub celowy wyciek spowodowany działaniami pracowników. Właściwe zabezpieczenie firmowych systemów i danych uchroni przedsiębiorstwo przed stratami materialnymi i wizerunkowymi. W tym celu przeprowadza się szereg czynności badających systemy informatyczne oraz skuteczność ich zabezpieczeń. Całość tych działań nazywana jest audytem informatycznym.

Audyt IT – zakres działań

Audyt informatyczny obejmuje sprzęt IT firmy, oprogramowanie zainstalowane na tym sprzęcie oraz systemy zabezpieczeń. Każdy z powyższych elementów jest rozpatrywany jako osobny rodzaj audytu i może być wykonywany osobno, jednak najefektywniejsza jest realizacja wszystkich tych rodzajów jednocześnie. Celem jest kontrola działania systemów, ich wydajności i bezpieczeństwa oraz działania prewencyjne i eliminowanie słabych punktów.

Audyt IT sprzętu

Audyt tego rodzaju obejmuje wszystkie urządzenia podłączone do firmowego systemu informatycznego. Składają się na to komputery, smartfony, tablety, drukarki oraz wewnętrzne serwery, modemy, routery a nawet switche i okablowanie. Celem audytu IT obejmującego firmowy sprzęt jest monitorowanie urządzeń, ich ulepszanie i modernizowanie. Działania te pozwalają też wychwycić słabe punkty systemu oraz usterki techniczne.

Audyt IT oprogramowania

Audyt IT oprogramowania skupia się głównie na ocenie czy softwere zainstalowany na firmowych urządzeniach pochodzi z legalnego źródła oraz, czy jego licencja nie jest przedawniona. Działania obejmują eliminację nielegalnego oprogramowania oraz tego, które nie powinno się znaleźć na służbowym sprzęcie. Celem tych czynności jest uchronienie firmy przed karami umownymi za stosowanie oprogramowania pirackiego lub takiego, którego licencja już wygasła.

Audyt IT bezpieczeństwa

Audyt IT zabezpieczeń jest najszerszym rodzajem z omawianych i obejmuje weryfikację zabezpieczeń systemu informatycznego firmy przed złośliwym oprogramowaniem, cyberatakami oraz działaniem pracowników, które mogą spowodować straty. Audyt ten obejmuje zabezpieczenia sieci wewnętrznej oraz infrastruktury i instalacji w firmie. Precyzuje dostęp do informacji i hierarchizuje ich poziomy przydzielane pracownikom. Weryfikuje zabezpieczenia systemowe przed atakami hakerskimi i obejmuje prewencyjne szkolenia dla pracowników firmy, aby unikali działań niepożądanych, np. nie dali się złapać na phishing lub odpowiednio reagowali, gdy wykryją nieprzestrzeganie procedur przez współpracownika.

Audyt IT – stosowane sposoby

Audyt IT to przede wszystkim analiza ryzyka, jego ocena oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i zwalczających zagrożenia. W czasie audytu mogą być przeprowadzane testy penetracyjne polegające na symulowanym złamaniu zabezpieczeń, ataku hakerskim lub badaniu zachowania pracowników na naruszenie ustalonych procedur. Całość tych procesów pozwala wykryć słabe punkty w systemie informatycznym i poprawiać na bieżąco pojawiające się błędy.

Komu zlecić audyt IT?

Audyt informatyczny wymaga zaangażowania pracy informatyków. Z uwagi na specyfikę tych procesów, warto powierzyć to zadanie doświadczonym specjalistom. Firma Lizard oferuje profesjonalne audyty IT dla małych i dużych przedsiębiorstw.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię