Kim są osoby uposażone?

Rozważając wykupienie polisy na życie, warto dokładnie zapoznać się z dotyczącymi jej kwestiami. W tym celu należy skontaktować się z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub na początku samodzielnie poszukać najważniejszych informacji. Czytając o polisie na życie, można trafić na pojęcie „uposażony”. Co ono oznacza i dlaczego jest tak ważne w kontekście wykupienia ubezpieczenia?

Kim jest uposażony?

Z terminem „uposażony” spotkał się każdy, kto myślał o zakupie ubezpieczenia na życie. Osoby, które posiadają taką polisę, mają zagwarantowane, że po ich śmierci towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie finansowe w kwocie, która została ustalona w umowie. Kto jednak otrzyma pieniądze w takiej sytuacji? Zgodnie z nomenklaturą, będzie to właśnie uposażony. Według definicji mianem tym określa się imiennie oznaczoną osobę, którą ubezpieczający się uprawnił na mocy stosownych zapisów w umowie do otrzymania środków pieniężnych w sytuacji swojej śmierci.

Wykupując ubezpieczenie na życie online lub w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego, zawsze warto więc wybrać uposażonych. W trakcie trwania umowy można ich zmienić. Należy przy tym podkreślić, że polisy wykupywane indywidualnie pozwalają wyznaczyć kilka osób uposażonych. Mogą mieć oni równe prawa do otrzymania świadczenia, jednak ubezpieczający się ma także możliwość stworzenia listy tych, którzy dostaną pieniądze w pierwszej kolejności, a którzy dopiero później.

Kogo można uposażyć?

Uposażonym może być wybrana osoba fizyczna. Dotyczy to także niepełnoletnich. Ubezpieczający się najczęściej wyznaczają w umowie swoich najbliższych. Polisa na życie pełni bowiem funkcję ochronną i stanowi wsparcie dla rodziny w przypadku śmierci osoby, która ją wykupiła. Tym samym uposażyć można, np. męża lub żonę, dzieci, wnuki, rodziców, brata lub siostrę, zięcia albo synową, bratanka lub siostrzenicę, kuzynostwo itp.

Uposażonymi osobami nie musi być jednak rodzina. Bez problemu można także wskazać w umowie kogoś, z kim nie jest się w żaden sposób spokrewnionym. Może to być nieformalny partner lub partnerka, sąsiad lub sąsiadka itp.

Warto także wiedzieć, że jako uposażonego można wskazać również jakąś organizację, fundację charytatywną albo bank. Ta ostatnia opcja często okazuje się wyjątkowo przydatna. Warto z niej skorzystać wtedy, gdy spłaca się kredyt hipoteczny. Wówczas w przypadku śmierci ubezpieczonego, świadczenie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności otrzyma bank w kwocie, która pozwoli na pokrycie rat zobowiązania finansowego.

Co dzieje się w przypadku braku wyznaczenia uposażonych?

Kupując ubezpieczenie na życie, zawsze warto wyznaczyć uposażonych. Jeżeli jednak się tego nie zrobi, w przypadku śmierci należne świadczenie nie przepada. Według przepisów, środki finansowe otrzyma wówczas najbliższa rodzina. Obowiązuje przy tym konkretna kolejność. Na początku świadczenie otrzyma osoba, która pozostawała w związku małżeńskim z ubezpieczonym. Drugie w kolejności są jego dzieci, a następnie kolejno jego wnuki, rodzice i rodzeństwo.

W sytuacji gdy najbliższa rodzina osoby ubezpieczonej nie żyje, świadczenie wciąż nie przepada. Otrzymają je wówczas w równych częściach jej inni, ustawowi spadkobiercy.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię