Planowanie produkcji – jak je wspomóc?

Proces planowania produkcji jest bardzo ważny, jeżeli chcemy czerpać zysk z efektywnego działania. Dążąc do rozwoju każda firma chce w jak największym stopniu zoptymalizować swoją pracę. Jak możemy wesprzeć planowanie produkcji?

1. Czym powinien się charakteryzować właściwy plan produkcji?

2. Cyfryzacja w procesie planowania produkcji

3. Branża IT w planowaniu produkcji

4. Systemy do Zarządzania Produkcją 

Czym powinien się charakteryzować właściwy plan produkcji?

Plan produkcji powinien składać się z poziomów, które nakładają na nią pewnego rodzaju etapowość. 

W pierwszym poziomie zawiera się wszystko co dotyczy planowania samej produkcji, a więc zdolności produkcji, harmonogram produkcji, określenie obecnych zapasów oraz planowanie potrzebnych zakupów, a także obliczenie kosztów wyrobów gotowych, które będą poniesione w obszarze produkcji.

Następnie wchodzi etap, w którym następuje monitorowanie produkcji, gromadzenie danych oraz analizowanie ich. Jest to niezbędne dla przyszłych kroków oraz ciągłego usprawniania systemu w jakim działamy. Na tym poziomie warstwa produkcyjna oraz biznesowa musi ściśle współpracować ze sobą.

Trzecim poziomem są oczywiście same efekty produkcji.

Dobry plan produkcji musi obejmować wszelkie sektory działania, ale również opiera się na zaangażowaniu poszczególnych działów przedsiębiorstwa w harmonogramowanie produkcji. Spójność procesu jest najważniejsza. Jeżeli części składowe nie będą ze sobą współpracowały bardzo szybko doczekamy się luk w systemie, które będą namnażały błędy.

Kolejną ważną kwestią jest niwelowanie jak największej ilości błędów. Błędy podczas procesu produkcji, które nie będą wyłapane to też nieodpowiednio zapisane dane mogą wpłynąć na całość realnego planu produkcji. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo nierzetelnego zbierania danych poleca się wprowadzenie cyfrowych baz oraz systemów.

Cyfryzacja w procesie planowania produkcji

Wraz z postępującą technologizacją oraz cyfryzacją informacji bardzo szybko zauważono wyższość przechowywania danych elektronicznie od tradycyjnych metod. W ten sposób zmniejsza się próg błędów, a użytkownicy systemów zyskują większe możliwości np. poprzez automatyczne sporządzanie wykresów, podsumowań lub obliczeń.

Z papierowego archiwizowania przejście dokonało się na wszelkie arkusze oparte o programy typu Excel. Z czasem i te rozwiązania udoskonalano poprzez różne systemy, które były przygotowane dla konkretnych branż np. branży produkcyjnej.

Cyfryzację danych możesz wprowadzić już na początku rozpoczęcia procesu produkcyjnego, dzięki temu uzyskasz skonteneryzowane dane oraz będziesz mieć możliwość odpowiedniego katalogowania informacji. 

Dane elektryczne są łatwo dostępne z każdego miejsca. Może mieć do nich wgląd równocześnie użytkownik wprowadzający informacje do systemu lub nadzorujących ich wczytywanie oraz zarządca. Dzięki temu realny obraz sytuacji jest widoczny na bieżąco.

Programy do zbierania danych produkcyjnych pozwalają również na stworzenie różnego rodzaju prognoz w oparciu o aktualne informacje. W ten sposób przygotowanie planu produkcji staje się łatwiejsze. 

Branża IT w planowaniu produkcji

Branża IT bardzo mocno przyczynia się do usprawnienia procesu planowania produkcji. Daje gotowe narzędzia, które służą do zbierania informacji, archiwizowania oraz sporządzania ekspertyz lub raportów.

Jeżeli w czasie faktycznym mamy ciągły wgląd do efektów produkcji, ale też błędów, które wynikają na danym etapie możemy szybciej zadziałać.

Najlepszym sposobem na skorzystanie z usprawnień elektronicznych jest wprowadzenie różnego rodzaju czujników, czytników oraz urządzeń, które na bieżąco będą rejestrowały kroki produkcji.  

Zautomatyzowane systemy pomagają na uniknięcie błędów ludzkich. Jeżeli nie jesteśmy w pełni do nich przekonani możemy skorzystać z wariantu półautomatycznego, w którym część danych będzie musiała być wprowadzona lub zatwierdzona ręcznie nim znajdzie się w systemie. Dzięki temu zyskamy kontrolę nie tylko nad samymi wynikami, ale również w trakcie rejestracji.

Zoptymalizowany proces produkcji to taki, który cały czas jest monitorowany oraz ulepszany. Idealnym rozwiązaniem do lepszego harmonogramowania produkcji oraz jej opracowywania stają się Systemy do Zarządzania Produkcją.

Systemy do Zarządzania Produkcją 

Systemy do Zarządzania Produkcją zostały opracowane przez najlepszych specjalistów branży informatycznej. 

System idealnie wpisuje się do idei procesu planowania, ponieważ daje realną możliwość na pracę nad danymi statystycznymi, które są rezultatem pracy naszego przedsiębiorstwa. Co więcej spaja ze sobą różne poziomy produkcji i poprawia współpracę między nimi. Odpowiedni przepływ danych jaki zapewnia jest na tej płaszczyźnie kluczowy.

Dzięki nim zwiększa się efektywność oraz jakość produkcji i zmniejszają poniesione koszty. Oszczędzamy na czasie i mamy możliwość na jeszcze lepszy rozwój firmy niż dotychczas. 

Zarządzanie produkcją dzięki systemowi staje się możliwe na różnych płaszczyznach. Ma do niego dostęp użytkownik, który odpowiada za wprowadzanie danych, nadzorujący proces produkcji brygadzista i zarządca odpowiadający za jej sprawne działanie. 

Jeżeli chcesz poznać zalety Systemu do Zarządzania zapoznaj się z ofertą jaką daje ImFactory.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię