Podział majątku spadkowego

Żeby współspadkobiercy mogli swobodnie zarządzać majątkiem spadkowym, konieczny jest jego podział. Warto wiedzieć jak przebiega procedura.

Czy podział majątku spadkowego jest obowiązkowy?

W postępowaniu spadkowym wydawany jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub też nabycie spadku stwierdza sąd. Jeśli jednak w sprawie występuje więcej niż jeden spadkobierca, działanie to nie kończy postępowania. Żeby współspadkobiercy nie byli współwłaścicielami majątku, a co za tym idzie – aby każdy z nich mógł zarządzać odziedziczoną częścią, potrzebny jest podział majątku.

Warto wiedzieć, że podział ten nie jest obowiązkowy. W prawie nazywa się go działem spadku. Brak jego dokonania będzie mieć poważne konsekwencje dla zarządzania majątkiem. Jeśli bowiem na przykład dwoje spadkobierców odziedziczy nieruchomość, do momentu dokonania podziału będą oni współwłaścicielami całości. Oznacza to, że sprzedaż spadku byłaby wyłącznie zbyciem udziału w majątku, nie sprzedażą jego części. Wiąże się z to z problemem z precyzyjnym ustaleniem części majątku, którego własność przechodzi na kupca. Dlatego też, chociaż dział spadku nie jest obligatoryjny, warto go przeprowadzić i to jak najszybciej.

Jak podzielić majątek spadkowy

Podział majątku spadkowego może zostać dokonany na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umowa.

Decydując się na umowny dział spadku, wybieramy rozwiązanie szybsze, łatwiejsze i zapewniające stronom swobodę porozumienia się odnośnie poszczególnych elementów majątku. Ponadto, jest to także tańszy sposób – nie zachodzi bowiem konieczność ponoszenia kosztów sądowych. Żeby umowa była ważna, strony muszą być jednomyślne odnośnie podziału majątku. Kolejnym warunkiem jest forma umowy. Dokument musi mieć formę aktu notarialnego jeśli przedmiotem podziału ma być nieruchomość. Warto wiedzieć, że dział spadku może być całkowity lub częściowy. W tym drugim wypadku, określone składniki majątku pozostają współwłasnością spadkobierców.

Bardziej skomplikowanym, ale też jedynym możliwym w przypadku niezgodności między spadkobiercami, będzie sądowy dział spadku. W tym wypadku raczej nie zdarza się, aby dział był częściowy. Do kosztów sądowych należy dodać wynagrodzenie pełnomocnika, jeśli taki reprezentuje stronę w sprawie. Co więcej, może zajść potrzeba powołania rzeczoznawcy majątkowego, który pomoże wycenić składniki majątku, na przykład dom, dzieła sztuki, biżuterię. Postępowanie przed sądem może trwać długo, dlatego też jest zdecydowanie mniej efektywnym rozwiązaniem.

Jak przebiega podział spadku

Dział spadku nie zawsze musi oznaczać podzielenie się konkretnymi przedmiotami, aktywami. Oczywiście, podział fizyczny jest jak najbardziej możliwy, szczególnie jeśli taki sposób odpowiada stronom. Często jednak przeprowadza się także przyznanie majątku na przykład jednemu ze spadkobierców. Pociąga to za sobą konieczność spłaty innych dziedziców. Dopłaty mogą mieć też miejsce przy podziale fizycznym, gdy jednej ze stron przypadnie bardziej wartościowy składnik majątku. Jeszcze jedną możliwością jest podział cywilny nieruchomości. Polega on na tym, iż sąd zarządza sprzedaż komorniczą, a uzyskaną z niej sumę dzieli między współwłaścicieli, stosownie do ich udziałów.

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących ze strony: Kancelaria Klisz i Wspólnicy.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię