Umowa zlecenie wzór – pobierz PDF za darmo

Umowa zlecenie wzór – pobierz PDF za darmo

Prowadzisz firmę i często zdarza ci się zlecać wykonanie różnych prac na umowę zlecenie? To jedna z wygodniejszych form współpracy pomiędzy zleceniodawcami i zleceniobiorcami. Aby cała współpraca była umocowana w obowiązujących przepisach prawa, konieczne jest spisanie umowy w firmie pisemnej. Zobowiązuje ona obie strony do dokonania określonej czynności prawnej, polegającej na wykonaniu zadania i zapłaceniu za niego ceny, na którą obie strony wcześniej się umówiły. Jakie informacje powinny znajdować się w umowie zlecenia? Skąd wziąć sprawdzony i godny polecenia wzór umowy zlecenia, który można wypełnić odręcznie lub na komputerze? Wszystkie niezbędne pliki, umożliwiające także edycję takiego wzoru umowy, znajdziesz na stronie https://www.rafsoft.net/umowa-zlecenie-2022-pobierz-darmowy-wzor-druk/. Znajduje się tam bezpłatny wzór umowy, gotowy do pobrania na dysk lokalny swojego komputera, a kiedy będzie to konieczne, również jego edytowanie i np. komputerowe uzupełnienie danych obu stron.

Najważniejsze elementy umowy zlecenia

Przygotowując formularz umowy zlecenia, trzeba pamiętać o umieszczeniu w niej wielu ważnych informacji. Dla osoby, która zajmuje się tym po raz pierwszy, może to stanowić spore wyzwanie. Co zrobić, aby nie zapomnieć o wszystkich ważnych rzeczach, a jednocześnie stworzyć umowę w sposób prawidłowy, tak by nie można jej zakwestionować i zaczęła obowiązywać zaraz od chwili jej podpisania.

  • Miejsce i data podpisania umowy — informacje te najczęściej umieszcza się w prawym górnym rogu kartki, na której spiszemy umowę zlecenia.
  • Dane zleceniodawcy — są to pełne dane osoby prywatnej lub firmy, która zleca wykonanie pracy lub zadania drugiemu podmiotowi.
  • Dane zleceniobiorcy — są to informacje pozwalające zidentyfikować zleceniobiorcę, czyli stronę umowy, zainteresowanej wykonaniem pracy za określoną w umowie cenę.
  • Przedmiot umowy — jest to jeden z ważniejszych elementów w umowie zlecenie. W tym punkcie dokładnie opisujemy rodzaj pracy, którą chcemy zlecić. Aby uniknąć nieporozumień i wątpliwości, zachęcamy do jak najbardziej szczegółowe opisania swojego zlecenia z najdrobniejszymi szczegółami.
  • Termin realizacji — umowa zlecenia musi być zamknięta w konkretnych ramach czasowych. Po ich przekroczeniu i niewywiązaniu się z powierzonego zadania zleceniodawca może zerwać bez żadnych konsekwencji dla siebie umowę lub naliczyć zleceniobiorcy odsetki umowne.
  • Cena za wykonanie pracy — zapłata tytułem wykonania konkretnej czynności zleconej powinna być określona w podpisywanej umowie. Może ona być kwotą ogólną lub rozbitą na mniejsze składowe. To drugie rozwiązanie jest korzystniejsze, szczególnie wtedy, kiedy cała praca została podzielona na mniejsze etapy i zleceniobiorca chce się rozliczać w mniejszych jednostkach czasu.
  • Forma zapłaty — umowa zlecenie musi także określać sposób, w jaki zapłata za wykonanie usługi zostanie przekazana. Może mieć to postać przelewu bankowego lub wypłaty gotówkowej do ręki. Bez względu na wpisaną formę płatności w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wywiązania z niej, nawet kosztem późniejszego powrotu do domu.
  • Podpisy — aby umowa zlecenie była wiążąca dla dającego zlecenie i chętnego na jego wykonanie, powinna zostać stworzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a każdy z nich powinien zostać podpisany. Zarówno zleceniodawca i zleceniobiorca zatrzymują dla siebie po jednym egzemplarzu umowy zlecenia.

W umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do…?

Jesteś wykonawcą i do tej pory nie podpisywałeś żadnej umowy zlecenia? Teraz pojawił się klient, który chce ją z tobą podpisać, ale ty masz pewne wątpliwości. Dotyczą one tego, w jaki sposób umowa zlecenie ma zostać wykonana. Zależnie od szczegółowości jej przygotowania, zleceniobiorca może się z niej dowiedzieć tego, w jaki sposób pracę ma wykonać oraz jakich narzędzi do niej używać. Jeżeli nimi nie dysponuje, umowa zlecenie może informować o metodach na ich wypożyczenie oraz późniejszy zwrot. Także poza tym, że w umowie jest określenie przedmiotu zlecenia, może pojawiać się także zapis dotyczący rękojmi wykonawcy lub udzielonej przez niego gwarancji. Oznacza to, że jeśli w czasie krótszym niż określono, doszłoby do usterki w wykonanej pracy, zleceniobiorca zobowiązuje się do jej szybkiego i nieodpłatnego usunięcia. Jeśli do tego nie dojdzie, umowa zlecenie może zostać wypowiedziana przez zleceniodawcę i może żądać on zwrotu zapłaconych pieniędzy.

Dlaczego warto pobrać wzory pism w formacie PDF i formacie DOC?

Wielu przedsiębiorców na co dzień podpisuje różne rodzaje umowy, w tym zlecenia. Mając do przygotowania olbrzymie ilości podobnie brzmiących umów, warto sięgnąć po sprawdzone wzory pism. Można dzięki nim uniknąć wielu kosztownych pomyłek i błędów, a także stworzyć treść umowy, która będzie zgodna z tym, co mówi kodeks cywilny. Bezpłatny dokument ze wzorem umowy można pobrać w popularnych formatach plików, w tym PDF i DOC, które następnie można edytować lub uzupełniać odręcznie lub na komputerze.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię