Badanie marketingowe w procesie analizy konkurencji

Proces analizy konkurencji obejmuje kilka kroków, które pomagają zebrać informacje o konkurentach i ocenić ich pozycję na rynku w celu opracowania skuteczniejszej strategii biznesowej. Badanie marketingowe jest jednym ze sposobów, które umożliwia kompleksową analizę konkurencji.

Proste i skuteczne działania

Analiza konkurencji w badaniach marketingowych to proces pozwalający na zrozumienie otoczenia biznesowego i konkurencji na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą ocenić swoją pozycję wobec rywali i opracować strategię, która pozwoli im na osiągnięcie sukcesu na rynku. W procesie analizy konkurencji wykorzystuje się różne źródła informacji, takie jak badania rynku, raporty branżowe, analizy finansowe, a także obserwację działań konkurentów na rynku.

Proces analizy konkurencji

Cały proces można podzielić na kilka kroków, które są niezbędne do tego, aby badanie marketingowe przyniosło odpowiednie wyniki z zakresu analizy konkurencji:

 1. Zidentyfikuj konkurentów. Należy zebrać informacje o firmach, które oferują podobne produkty lub usługi na rynku.
 2. Zebranie informacji o konkurentach z różnych źródeł, takich jak strony internetowe, materiały marketingowe, informacje prasowe, raporty branżowe, badania rynku itp.
 3. Porównanie oferty konkurentów. Zawsze warto porównać produkty/usługi konkurentów, ceny, jakość, wygląd, marketing, dystrybucję, itp.
 4. Analiza siły rynkowej. Należy ocenić siłę i pozycję konkurentów na rynku, w tym ich udział w rynku, trendy w branży, siłę sprzedaży, udział w rynku, strategie cenowe, itp.
 5. Ocena strategii konkurencji.
 6. Wnioski i rekomendacje. Jeżeli badanie marketingowe zostało wykonane przez BioStat®, to zespół oprócz wyników badania, przedstawi wnioski oraz zaproponuje rekomendacje dotyczące działań marketingowych, które pozwolą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Proces analizy konkurencji może być bardziej lub mniej szczegółowy, w zależności od celów i potrzeb firmy. Ważne jest, aby dokładnie zbierać i analizować informacje o konkurentach, a następnie wykorzystać je do opracowania bardziej skutecznej strategii biznesowej.

Metody badawcze w analizie konkurencji

 • Analiza dokumentów – polega na analizie dokumentów, takich jak raporty finansowe, strategie biznesowe, polityka cenowa, informacje o produktach i usługach, materiały marketingowe,
 • Badania terenowe polegają na obserwacji i analizie działań konkurentów na rynku, np. w sklepach, punktach usługowych, na targach branżowych,
 • Badania ankietowe polegają na przeprowadzeniu ankiet wśród klientów, aby uzyskać informacje na temat preferencji i zachowań zakupowych związanych z konkurencyjnymi produktami i usługami,
 • Badania porównawcze polegają na porównywaniu wybranych wskaźników dotyczących działań konkurencji z własnymi wskaźnikami,
 • Analiza danych online polega na analizie danych z internetu, takich jak strony internetowe, media społecznościowe, fora branżowe, recenzje produktów itp.,
 • Analiza SWOT polega na określeniu mocnych i słabych stron własnej firmy oraz szans i zagrożeń wynikających z działań konkurencji.

Każda z metod pozwala to na opracowanie strategii marketingowej uwzględniającej siłę konkurencji i szanse rynkowe, dlatego badanie marketingowe powinno być stałym wydarzeniem w firmie. Każdy, kto chce, aby badanie było kompletne i kompleksowe powinien skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu badaniach. W BioStat® oprócz samego badania, firma otrzymuje pełną analizę wraz z rekomendacjami, a to daje opinie osób niezależnych w cenie badania.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię