Biznes plan. Jak poprawnie go napisać?

Analiza rynku, potencjalnych klientów i siły przetargowej dostawców – to tylko niektóre z istotnych elementów, które powinny znaleźć się w biznes planie. Jego opracowanie może więc być dość trudne. Czy warto więc skorzystać z gotowych wzorców czy napisać plan od podstaw? Na te pytanie szczegółowo odpowiadamy w nowym artykule.

Plan marketingowy – analiza rynku, potencjalni klienci i siła przetargowa dostawców

Opracowanie biznes planu jest jednym z najważniejszych aspektów planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. Cele, wizja, mocne i słabe strony danego pomysłu, a także szczegółowy opis przedsięwzięcia są niezbędne np. do uzyskania kredytu inwestycyjnego. Analiza finansowa przeprowadzona przez bank musi wziąć pod uwagę wiele czynników, na podstawie których analitycy postawią miarodajne prognozy finansowe. Dlatego dobry biznesplan powinien być skonstruowany w odpowiedni sposób i zawierać określone informacje. Chodzi tu przede wszystkim o:  

 • wstęp i streszczenie;
 • opis firmy i celów biznesowych;
 • analiza rynku i konkurencji;
 • opis produktów lub usług;
 • strategia marketingowa;
 • plan operacyjny;
 • struktura organizacyjna;
 • analiza ryzyka i zagrożeń;
 • prognozy finansowe;
 • źródła finansowania;
 • plan działania i harmonogram;
 • wskazanie kluczowych wskaźników sukcesu;
 • wnioski i podsumowanie.

Ocena opłacalności przedsięwzięcia. Czy warto otwierać daną działalność gospodarczą?

Ocena opłacalności jest jednym z najważniejszych elementów biznes planu. Pozwala on przedsiębiorcom i inwestorom oszacować potencjalną rentowność i zyskowność planowanego przedsięwzięcia. Jako opłacalność rozumiemy zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków, wystarczających do tego, by zrekompensować poniesione koszty i przynieść zwrot z inwestycji. Przy ocenie opłacalności zazwyczaj przeprowadza analizy prognoz finansowych, w tym przychodów, kosztów, marż, oraz przepływów pieniężnych. Umożliwia to ocenę wykonalności biznes planu i zasadności otworzenia danego przedsiębiorstwa.   Ocena opłacalności danego projektu to także niezawodny sposób na zidentyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji lub restrukturyzacji. Dzięki temu przedsiębiorca może lepiej z większą precyzją określić wymagane inwestycje początkowe, szanse na zwrot z inwestycji oraz czas potrzebny do osiągnięcia punktu rentowności.  

Biznes plan – przykład. Jak napisać biznesplan na rozpoczęcie działalności?

By uniknąć problemów związanych z biznes planem, warto zastosować się do kilku wskazówek. Wśród nich największe znaczenie mają na pewno:

 • koncentracja na ważnych danych: biznesplan powinien być klarowny, zwięzły i skupiać się na najważniejszych aspektach. Nie należy rozpisywać się zbyt długo – zamiast tego warto skup się na informacjach pozwalających zrozumieć główne cele, strategie i potencjał projektu;
 • opisanie celów i strategii biznesowej z uwzględnieniem unikalnych korzyści danego produktu lub usługi oraz identyfikacji grupy docelowej;
 • realistyczne prognozy finansowe oparte na rzetelnych danych rynkowych i analizach;
 • dokładna naliza rynku i konkurencji;
 • weryfikacja założeń: należy upewnić się, że dane zawarte w biznesplanie są dobrze uzasadnione i oparte na rzeczywistych danych;
 • dbałość o poprawność językową i interpunkcyjną oraz atrakcyjną stronę wizualną;
 • unikanie nadmiernego optymizmu i uwzględnienie potencjalnych trudności, a także opracowanie alternatywnych strategii na wypadek niepowodzenia;
 • konkretne określenie wskaźników sukcesu i celów danego projektu. 

Jak opracować plan finansowy? Sprawdź wzór biznesplanu i uniknij problemów

Napisanie dobrego biznesplanu wymaga czasu i zaangażowania. Konieczne jest też posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i biznesu. Dlatego w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z gotowego wzoru. Na taki krok warto zdecydować się z wielu powodów. Najważniejszym jest fakt, że gotowe wzory biznesplanów są już starannie opracowane przez doświadczone osoby lub specjalistów z danej branży.

Gotowy biznesplan może również służyć jako inspiracja, dzięki której lepiej zrozumiemy, jakie informacje powinny znaleźć się w planie i w jaki sposób mogą być one ułożone. Dla osób, które nie miały wcześniej doświadczenia w sporządzaniu biznesplanów, taka pomoc może okazać się bardzo cenna.

Kolejną zaletą korzystania z gotowego biznesplanu jest oszczędność czasu. Tworzenie biznesplanu od podstaw może być czasochłonne, a dostępne w sieci wzory pozwalają zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na inne kluczowe zadania związane z prowadzeniem działalności.  

Przygotowanie do prowadzenia działalności. Gotowy biznesplan czy napisany od podstaw?

Biznes plan przykład to idealne rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć środki na pierwsze inwestycje. Jednak warto pamiętać, że każdy biznes jest unikalny i gotowy biznesplan może wymagać dostosowania do indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby uważnie przeanalizować gotowy wzór, dostosować go do swojej sytuacji i upewnić się, że zawiera wszystkie istotne informacje, które są niezbędne w przypadku konkretnego biznesu.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię