Dlaczego warto mierzyć zaangażowanie pracowników?

Budowanie zaangażowania pracowników stanowi kluczowy czynnik sukcesu każdej organizacji. To, jak zaangażowani są pracownicy, ma ogromny wpływ na ich efektywność, motywację oraz lojalność wobec przedsiębiorstwa. Coraz więcej firm decyduje się więc na pomiar i analizę poziomu zaangażowania pracowników. Dzięki temu można skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi i wpływać na poprawę wyników biznesowych.

Dlaczego jeszcze powinieneś mierzyć zaangażowanie twojego zespołu oraz jakie inne korzyści płyną z takiego podejścia? Co zrobić, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników? Sprawdź!

Pracownik zaangażowany… czyli jaki?

Zaangażowanie pracowników to ich stopień identyfikacji z organizacją, jej wartościami oraz podstawowymi celami. Zaangażowani pracownicy wykazują pozytywną postawę wobec organizacji, są skoncentrowani, pełni energii i zadowoleni ze swojej pracy. Poziom zaangażowania to też czynnik określający zdolność pracownika do szybkiego i efektywnego osiągania wyznaczonych celów.

Pracownicy, którzy się angażują, są swego rodzaju adwokatami przedsiębiorstwa. Bronią go w dyskusjach i polecają jego usługi swoim znajomym. Ponadto często pozostają w miejscu obecnego zatrudnienia pomimo szans na pracę w innych firmach i chcą, aby przedsiębiorstwo, w którym pracują, odnosiło jak największe sukcesy. Dla zaangażowanych pracowników poświęcenie swojego wolnego czasu czy włożenie dodatkowego wysiłku w dany projekt nie jest problemem. Taki pracownik zna wartość wykonywanej pracy i ma poczucie odpowiedzialności za nią.

Warto wiedzieć, że za poziom zaangażowania pracowników odpowiedzialność częściowo ponoszą sami pracodawcy. Jeżeli zaangażowanie w Twojej organizacji spada, zwróć uwagę na własne zaangażowanie i zastanów się, czy Twoi pracownicy dostają wystarczające wsparcie.

Budowanie zaangażowania pracowników – jak budować zaangażowanie pracowników?

Każde przedsiębiorstwo powinno dbać o satysfakcję osób pracujących w firmie i działać na rzecz rozwijania i pielęgnowania ich zaangażowania. Jak zaangażować pracowników do wykonywania swojej pracy z pełnym oddaniem? Bardzo ważne jest m.in. dbanie o dobrą komunikację (regularnie udzielaj informacji zwrotnych). Płynna komunikacja może znacząco przyczynić się do zwiększenia zaangażowania w firmie. Warto organizować spotkania, na których można wymieniać się informacjami i zadawać pytania. Nie bój się pytać pracowników, czego potrzebują, aby pracować efektywniej. Ich zaangażowanie może wiązać się też z możliwością podejmowania różnych decyzji adekwatnych do zakresu kompetencji. Pokaż pracownikowi, że jako pracodawca wierzysz w jego kompetencje. Zaangażowany pracownik wie, że może samodzielnie decydować w wielu kwestiach i zdaje sobie sprawę z faktu, iż ciąży na nim odpowiedzialność.

Ponadto pracownikom należy jasno przedstawić oczekiwania dotyczące ich roli w organizacji oraz wyznaczać cele, które powinni osiągać. Cele powinny być mierzalne i realne. Staraj się również budować zaufanie w swojej firmie, a jeżeli wprowadzasz zmiany, zawsze wcześniej informuj o tym cały zespół. Każdy pracownik powinien być świadomy tego, co aktualnie dzieje się w przedsiębiorstwie.

Ważne jest także stawianie pracownikom wyzwań. Monotonna praca nie angażuje zbyt mocno, dlatego zadbaj o to, aby pracownicy czuli, że uczą się nowych rzeczy i poszerzają swoją wiedzę.

budowanie zaangażowania w firmie

Pracodawcy powinni chwalić swoich pracowników i nagradzać ich za wysiłki, jakie podejmują na rzecz rozwoju firmy. Nagrody mogą mieć formę premii, podwyżki czy pochwały publicznej. Zapewnij też swoim pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. To istotne zarówno z perspektywy organizacji, jak i pracownika.

Buduj atmosferę współpracy. Jeżeli zależy Ci na zaangażowaniu pracowników, musisz zatroszczyć się o ich integrację. Pamiętaj również, że każda osoba może mieć inne oczekiwania, pasje, umiejętności, problemy i inną osobowość, dlatego warto do każdego podchodzić indywidualnie. Dzięki temu pracownicy poczują, że są wspierani i traktowani po partnersku.

Zaangażowanie pracownika – jaki ma wpływ na wyniki firmy?

Zmotywowany i zaangażowany pracownik jest gwarancją realnych zysków dla organizacji i większej satysfakcją klientów (skutkującej lepszymi wynikami sprzedażowymi). Pracownicy, którzy czują się związani z przedsiębiorstwem i mają poczucie sensu swojego wkładu, są bardziej skłonni poświęcać więcej czasu i energii w celu wykonywania swoich obowiązków i z zapałem pokonują trudności związane z wykonywanym zadaniem.

Zaangażowanie pracowników wpływa również na mniejszą rotację i większe przywiązanie do miejsca pracy. Dzięki temu organizacje mogą uniknąć kosztów związanych z przyjmowaniem nowych pracowników. Ponadto wysokie zaangażowanie wpływa na niższą absencję w miejscu pracy zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychologicznej,

Silne zaangażowanie wiąże się też z wyższą produktywnością, co z kolei skutkuje lepszą jakością pracy. Osoby angażujące się są bardziej skłonne do dzielenia się swoimi pomysłami, sugestiami i wnioskami w celu zwiększenia wydajności pracy i doskonalenia procesów.

Zaangażowani pracownicy chętnie podejmują dodatkowe wysiłki prowadzące do pełnego zadowolenia klienta ze świadczonych przez firmę usług. Tego rodzaju zaangażowanie przekłada się na pozytywną opinię o firmie, co może prowadzić do znaczącego wzrostu dochodów.

Badania zaangażowania pracowników z Enpulse

Najprostszym i najdokładniejszym sposobem na monitorowanie zaangażowania pracowników jest przeprowadzanie odpowiednio przygotowanych ankietBadanie zaangażowania pracowników może wykonać dla nas firma Enpulse. Cykliczna analiza zaangażowania opiera się o ankiety przeprowadzane co miesiąc, raz na kwartał lub raz w roku (jest to zależne od wybranego pakietu). Uzyskane wyniki są odzwierciedleniem bieżących odczuć, przemyśleń, motywacji i potrzeb pracowników. Dlatego zaleca się badanie o największej częstotliwości raz na miesiąc. Całe badanie trwa 12 miesięcy i pozwala uzyskać wiarygodne i kompleksowe dane. Dzięki systematyczności można poprawnie analizować wyniki i wyciągać wnioski na temat zaangażowania pracowników.

Co ważne, okres 12-miesięcznego cyklu jest też spójny z podejściem biznesowym przewidującym roczne rozliczenia czy tworzenie planów rocznych. Czas ten pozwala uwzględnić dane związane z różnego rodzaju stanami i wydarzeniami, które nie są bezpośrednio powiązane z miejscem pracy (np. zmieniająca się pora roku).

Technologia Enpulse wpływa na zaangażowanie pracowników poprzez:

  • automatyczna zwalidowana ankieta stanowiąca podstawę badań,
  • sprawdzoną i autorską metodologię badania zaangażowania,
  • pełne raporty gotowe w różnych formatach do pobrania,
  • dane w czasie rzeczywistym (firma może na bieżąco diagnozować i analizować puls zaangażowania pracowników),
  • benchmark zewnętrzny i wewnętrzny,
  • anonimowość pracowników (takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na autentyczność wyników),
  • eksperckie wsparcie przy wdrożeniu badania do organizacji, analizy wyników oraz przy tworzeniu planów naprawczych czy rozwojowych w firmie.

Współpraca z Enpulse daje dostęp do zautomatyzowanych narzędzi. Firma przygotowała dla klientów kilka pakietów, w tym pakiet PRO, FLEX, LITE.

dbanie o komunikację wewnętrzną w organizacji

Podsumowanie

Zaangażowanie pracowników stanowi istotny wskaźnik ogólnej kondycji organizacji. Wysoki poziom zaangażowania może przełożyć się na lepsze wyniki finansowe Twojej firmy, wyższą jakość obsługi klienta oraz niższy wskaźnik absencji i rotacji pracowników. Na podstawie tych pomiarów można ocenić, w jakim stopniu firma realizuje swoje cele i czy działa efektywnie. Pomiar ten daje też możliwość identyfikacji problemów.

Osoby zaangażowane są bardziej kreatywne i chętniej dzielą się swoimi pomysłami. Badanie może więc pomóc w identyfikacji pracowników o wysokim potencjale. Korzyścią płynącą z pomiaru zaangażowania pracowników jest także możliwość budowania pozytywnego wizerunku organizacji w oczach klientów. Aby zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję pracowników zadbaj o płynny przepływ informacji i dobrą komunikację, buduj przyjazną atmosferę pracy, wyznaczaj jasne cele i nagradzaj osiągnięcia.

Pomiar zaangażowania pracowników nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem ciągłym. Dlatego konieczne jest odpowiednie narzędzie i system pomiaru, które umożliwią regularne badanie i monitorowanie zaangażowania!

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię