Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

W Polsce i na świecie bardzo wiele nieruchomości jest nabywanych przy pomocy kredytu hipotecznego. Jest to wygodne dla kupujących, ponieważ nie są oni zmuszeni do posiadania całej kwoty potrzebnej do sfinalizowania transakcji. To właśnie dzięki temu wielu młodych ludzi, którzy posiadają stałe źródło dochodu, może „wyjść na swoje” i spełnić życiowe marzenie, którym jest założenie własnej rodziny. Jak w praktyce wygląda sprzedaż mieszkania z hipoteką i jakie wiążą się z tym formalności?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Wbrew obiegowej opinii zaciągnięcie kredytu hipotecznego na kilkadziesiąt lat nie zmusza nas do konieczności mieszkania w tym samym mieszkaniu, dopóki go całkowicie nie spłacimy. Decydując się na takie zobowiązanie finansowe, często jesteśmy jeszcze przed „trzydziestką”. Nie możemy też przewidzieć, co stanie się za kilka czy kilkanaście lat. Rynek pracy potrafi się zmienić bardzo dynamicznie i możemy być zmuszeni do przeprowadzki do innego miasta. Nawet nasza najbliższa rodzina może się z dnia na dzień znacząco powiększyć i nagle „M3 w bloku” okaże się po prostu za małe. Niewykluczone też, że uda nam się zdobyć awans i wraz z zasłużoną podwyżką postanowimy zrealizować marzenia i wyprowadzić się do domku jednorodzinnego na przedmieściach. W takich sytuacjach wielu z nas zastanawia się, czy można sprzedać mieszkanie z kredytem? „Taka transakcja jest jak najbardziej możliwa, ale musimy pamiętać o tym, że to właśnie bank, który udzielił nam kredytu widnieje na hipotece nieruchomości. Jest to całkowicie normalne, ponieważ wierzyciel musi się jakoś zabezpieczyć na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał z jakiegoś powodu spłacać swoje zobowiązanie finansowe” – wyjaśniają eksperci z aasapolska.pl

Sprzedaż mieszkania z hipoteką – jak wygląda

Z racji nieco specyficznej sytuacji, sprzedaż domu z kredytem wymaga nieco więcej formalności. Pierwsze, co musisz zrobić, to poinformować bank, w którym zaciągnąłeś hipotekę. Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o wysokości pozostałego zadłużenia oraz odsetek. Jest to prosta procedura, którą załatwisz w lokalnym oddziale swojego banku. W międzyczasie zamieść ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na popularnych portalach z ogłoszeniami lub skorzystaj z pomocy biura nieruchomości. Pamiętaj także o tym, że powyższe zaświadczenia dotyczą bieżącego okresu, więc jeśli znalezienie kupca zajmie Ci kilka miesięcy, to będziesz musiał ponownie udać się do siedziby banku po aktualny dokument.

Jeśli natomiast masz już klienta, to kolejną czynnością, o której musisz pamiętać, jest tak zwana promesa. Jest to oficjalny dokument wydawany i ostemplowany przez bank, który potwierdzi wykreślenie wierzyciela z hipoteki. W praktyce oznacza to, że kupiec naszego mieszkania „spłaca nas”, tym samym zyskując pełne prawa do nieruchomości. Po uzyskaniu powyższych dokumentów konieczne jest spisanie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu. Dokument ten powinien zawierać aneks dotyczący przelewu środków na dwa różne konta w odpowiednich proporcjach – Twoje oraz konto banku. Co prawda można taki zapis spisać bez udziału notariusza, ale bezpieczniej jest mieć dokument poświadczony notarialnie. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że umowa będzie w 100% zgodna z polskim prawem i w razie czego będzie nas chronić przed ewentualnymi nieprzyjemnościami. Dobrą praktyką jest ustalenie jeszcze na tym etapie kwoty zadatku lub zaliczki od kupca na poczet zakupu przez niego mieszkania.

W tym momencie sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym wymaga jeszcze tylko kilku drobnych kroków. Jeśli nasz kupiec nie posiada wystarczającej ilości pieniędzy, to musimy poczekać, aż otrzyma on kredyt hipoteczny ze swojego banku. Potem pozostaje nam spisać oficjalny akt notarialny. W tym momencie nasz notariusz zajmie się zaktualizowaniem ksiąg wieczystych i zadba o resztę formalności. Następnie po przelaniu przez naszego kupca pieniędzy na konta bankowe udajemy się do naszego banku po dokument potwierdzający spłacenie kredytu oraz zwolnienie hipoteki, które przekażemy naszemu kupcowi. Ostatnią częścią transakcji jest uściśnięcie sobie dłoni i przekazanie nowemu nabywcy kluczy do mieszkania. Procedura wygląda tak samo w przypadku sprzedaży domu z kredytem.

Sprzedaż mieszkania z kredytem a odsetki

„Zgodnie z polskim prawem w sytuacji sprzedaży mieszkania z kredytem przed jego całkowitą spłatą będzie nam należny zwrot odsetek w ilości proporcjonalnej do pozostałego okresu trwania kredytu”- tłumaczą eksperci z www.aasapolska.pl

Niestety, w praktyce nie jest już tak kolorowo i banki często w umowach kredytowych umieszczają specjalne aneksy z prowizjami za przedwczesną spłatę zobowiązania. Każdy bank podchodzi do tego zagadnienia inaczej, dlatego też musisz zapoznać się z tabelą opłat i prowizji dołączoną do Twojej umowy. Niektórzy wierzyciele nie pobierają żadnych prowizji, a inni oczekują określonej kwoty lub procentu od pozostałych odsetek.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z hipoteką

Sprzedaż mieszkania z kredytem nieodłącznie wiąże się ze spisaniem umowy przedwstępnej. Ma ona na celu określenie się obu stron transakcji i zapewnienie, że żadna z nich nie wycofa się w ostatniej chwili, zostawiając drugą stronę „na lodzie”. Dodatkowym zadaniem tego dokumentu jest danie sprzedającemu czasu na sfinalizowanie formalności z wierzycielem, a kupującemu na pozyskanie środków na zakup nieruchomości. Chociaż nie jest to wymagane, to warto spisać ją w obecności notariusza. To sprawi, że w przypadku jakichś nieporozumień będziemy mogli dużo łatwiej egzekwować należne nam prawa w sądzie.

Co powinno znaleźć się w takiej umowie? Już podpowiadamy:

  • Tytuł, czyli przykładowo „Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości ze spłatą kredytu hipotecznego”;
  • Dane osobowe obu stron transakcji – imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także numer PESEL oraz numer dowodu osobistego;
  • Oświadczenie sprzedawcy o prawnym posiadaniu nieruchomości oraz jej adres. Można tutaj też zamieścić informacje o jej powierzchni użytkowej oraz numerze księgi wieczystej. Powinien się też tutaj znaleźć zapis poświadczający, że sprzedający jest jedynym właścicielem nieruchomości i żadne osoby trzecie nie mają w niej swojego udziału;
  • Informacje o obciążeniu hipotecznym wraz datą i numerem umowy zawartej z bankiem i pozostałą do spłaty kwotą kredytu wraz z odsetkami;
  • Oświadczenie kupującego o tym, że zapoznał się on osobiście ze stanem mieszkania;
  • Określenie ceny odsprzedaży lokalu oraz terminu, w którym zawarta ma być transakcja;
  • Oświadczenie kupującego o całkowitym spłacie hipoteki sprzedającego;
  • Termin przekazania mieszkania po zakończeniu transakcji;
  • Rodzaj oraz wysokość zadatku lub zaliczki;
  • Zobowiązanie się sprzedającego o dostarczeniu wszelkich wymaganych prawnie dokumentów.

Pamiętajmy natomiast, że każdy przypadek jest inny, dlatego też najlepszym rozwiązaniem będzie skonsultowanie się z naszym prawnikiem i poproszenie go o skonstruowanie dla nas umowy przedwstępnej. Zagwarantuje to nam bezpieczny przebieg transakcji.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również