Jak uniknąć niewypłacalności przed wierzycielem?

Upadłość firmy jest sytuacją, której każdy przedsiębiorca wolałby uniknąć. Jeśli jednak takie zagrożenie pojawi się na horyzoncie, możesz próbować mu zapobiec. Jednym ze sposobów ratowania podupadającego przedsiębiorstwa jest jego restrukturyzacja. Przedsiębiorstwa zainteresowane takim sposobem działania powinny przejść kompletną ścieżkę prawną. Na czym ona polega? Od czego rozpocząć? Czego spodziewać się w trakcie?

1. Prawo restrukturyzacyjne w Polsce

2. Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

3. Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Przeprowadzenie tradycyjnego lub uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego to zadanie dla specjalistów – warto więc skorzystać z usług prawników. Takie usługi świadczy chociażby KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna.

Prawo restrukturyzacyjne w Polsce

Kwestie formalne związane z omawianym postępowaniem reguluje ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Wynika z niej, że to pojęcie obejmuje szereg działań mających na celu poprawienie kondycji przedsiębiorstwa w celu ochrony go przed upadłością. Przepisy proponują kilka modeli postępowania. Są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – czyli restrukturyzacja przedsądowa umożliwiająca porozumienie się co do warunków bezpośrednio z wierzycielami. Sąd wówczas przeprowadza jedynie zatwierdzenie układu. Ogromną korzyścią jest szybkość i niższy stopień sformalizowania działań restrukturyzacyjnych;
  • przyspieszone postępowanie układowe – polega na porozumieniu z wierzycielem w oparciu o zaproponowany plan zmian w firmie, tzw. plan restrukturyzacyjny. Plan wraz z propozycją spłaty muszą przegłosować wierzyciele, aby postępowanie zakończyło się sukcesem. Sąd w tym rodzaju postępowania powołuje nadzorcę sądowego z listy licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych;
  • postępowanie układowe, które od przyspieszonego postępowania układowego różni się tym, że Sąd może otworzyć to postępowanie wówczas, gdy zobowiązania sporne przekraczają 15% wartości w odniesieniu do całości zobowiązań;
  • postępowanie sanacyjne – stanowi najbardziej skomplikowany z procesów, jednak korzyści są znaczne. W toku postępowania sanacyjnego można uchronić przedsiębiorstwo przed egzekucją komorniczą, zerwać niekorzystne umowy i zwalniać pracowników bez konsekwencji. Sam układ z wierzycielami zostaje jednak zawarty dopiero po potwierdzeniu, że podejmowane działania są skuteczne.

Postępowanie restrukturyzacyjne to korzystne rozwiązanie dla firm, w których ryzyko niewypłacalności jest duże.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Najbardziej wyraźnym profitem, z którym wiąże się otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jest możliwość zawieszenia zajęć komorniczych. Oznacza to, że dłużnik nie musi płacić tych zobowiązań, które powstały przed rozpoczęciem całego procesu. Najczęściej przyjęcie proponowanego układu oznacza umorzenie odsetek i dodatkowych kosztów takich jak koszty sądowe i egzekucyjne.

Restrukturyzacja nie odnosi się jednak tylko do bilansu finansowego. To również intensywne zmiany w sferze organizacyjnej. Na mocy podejmowanych działań identyfikuje się słabe strony firmy i eksponuje mocne. Najczęściej konieczne jest zmodernizowanie działań operacyjnych. W efekcie cała sytuacja zostaje uzdrowiona.

Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Korzyści płynące z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstwa są dość wyraźne. Na pierwszy plan wysuwa się uporządkowanie sytuacji finansowej i organizacyjnej. W jaki sposób jednak skorzysta na tym wierzyciel? Przede wszystkim propozycje układowe dostarczają przeważnie więcej korzyści finansowych niż egzekucja.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię