Jakie są koszty postępowania restrukturyzacyjnego?

W świetle niestabilnej sytuacji ekonomicznej w wielu sektorach gospodarczych coraz więcej firm z różnych dziedzin gospodarki zmaga się z problemami finansowymi. Niekiedy źródłem problemów z wypłacalnością pozostają nieuregulowane faktury kontrahentów czy długofalowa inwestycja, która wymagała ogromnym środków, a zwraca się w wolnym tempie. Oczywiście wielu przedsiębiorców w świetle podobnym dylematów decyduje się ogłosić upadłość. Istnieje jednak prawna alternatywa, którą warto rozważyć, aby zyskać czas na opracowanie strategii wyjścia z zadłużenia i postawienia firmy na nogi. Postępowanie restrukturyzacyjne to forma postepowania sądowego, które ma za zadanie uratować przedsiębiorstwo przez bankructwem, a w konsekwencji upadłością. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wskazują narzędzia, które mają wesprzeć ten proces. Wielu przedsiębiorców w podobnej sytuacji zastanawia się jednak – jakie są koszty postępowania restrukturyzacyjnego? Warto zasięgnąć opinii ekspertów, udając się do zaufanej kancelarii prawnej po fachową poradę w tym zakresie.

  • Postepowanie restrukturyzacyjne – jak uratować firmę przed bankructwem/upadłością
  • Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne – narzędzia ochrony przedsiębiorstwa
  • 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – strategia wyjścia firmy z bankructwa
  • Jak przebiega cały proces restrukturyzacji krok po kroku?
  • Jakie są koszty postępowania restrukturyzacyjnego – analiza ekonomiczna

Postepowanie restrukturyzacyjne – jak uratować firmę przed bankructwem/upadłością

Widmo bankructwa nawiedziło w ostatnich latach wielu przedsiębiorców w związku z obecną sytuacja geopolityczną, następstwami pandemii w wielu sektorach gospodarki, jak również z problemami z realizacją zleceń. Bardzo częstym powodem ogłaszania upadłości przedsiębiorstw pozostają zaległości finansowe wynikające z nieopłaconych faktur, wstrzymanych zleceń czy podniesienia stóp procentowych w ratach kredytów, często branych na start działalności. Istnieją oczywiście strategie ratowania firmy przed bankructwem na drodze postepowań sądowych. Upadłość pozwoli na odciążenie przedsiębiorcy w zakresie terminów spłaty bieżących zobowiązań, ale nie pozwoli firmie przywrócić płynności. Jedną z alternatyw pozostaje postępowanie restrukturyzacyjne, które zapewnia na ścieżce prawnej odpowiednią ochronę w czasie rzeczonej restrukturyzacji.

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne – narzędzia ochrony przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą o prawie restrukturyzacyjnym postępowanie takie może być prowadzone na drodze sądowej dla przedsiębiorcy – dłużnika, prowadzącego firmę jako spółka, jednoosobowej działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnego. Regulacje unijnych przepisów w projekcie Drugiej szansy pozwalają przedsiębiorcą dotkniętym kryzysem niewypłacalności skorzystać z przepisów prawa restrukturyzacyjnego, aby postarać się o uratowanie firmy przed bankructwem i upadłością. Z jednej strony postępowanie restrukturyzacyjne pozwala odroczyć termin spłaty zobowiązań, z drugiej – jego głównym zadaniem jest porozumienie z wierzycielami w kwestii redukcji odsetek lub pozostałego do spłacenia kapitału. Przedsiębiorca otrzymuje prawną ochronę przeciwegzekucyjną, jak również – co bardzo ważne – ochronę od wypowiedzenia istotnych umów. W okresie restrukturyzacji nie straci zatem prawa najmu do lokalu, umowy leasingowej czy kredytowej, a to szczególnie ważne w perspektywie zachowania płynności firmy.

4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – strategia wyjścia firmy z bankructwa

Pierwszym i najczęściej wybieranym formatem postępowania restrukturyzacyjnego jest popularne PZU – postępowanie o zatwierdzenie układu. Tutaj nie sąd, a doradca restrukturyzacyjny otwiera postępowanie, które ma za cel uzyskanie dla klienta szeregu ochron, a niekiedy także odblokowanie zajętego rachunku bankowego. Pozostałe dwa typy są już prowadzone od początku na drodze sądowej – przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, jak również postępowanie sanacyjne. Więcej informacji o tym, na czym polega https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja/ w tych trzech wariantach znajdą Państwo na stronie kpr-restrukturyzacja.pl. Warto jednak pamiętać, że rzeczone postepowania różnią się od restrukturyzacji zadłużenia w banku, opierając się o inne przepisy.

Jak przebiega cały proces restrukturyzacji krok po kroku?

 W zależności o typu postępowania cały proces może różnić się kilkoma etapami. Z grubsza jednak kolejne kroki są powtarzalne i dążą do tożsamego rozwiązania, a zatem – do uratowania przedsiębiorcy przed upadłością. Wszystko zaczyna się od rozmowy z klientem, po której doradca restrukturyzacyjny przechodzi do gruntownej analizy kondycji przedsiębiorstwa i możliwości restrukturyzacyjnych. Po podpisaniu umowy obwieszczone zostaje otwarcie postępowania, a tym samym przedsiębiorca uzyskuje wspomniany zakres ochrony. Cały okres postępowania wypełniają negocjacje z wierzycielami, zaś w 3 miesiącu trwania procesu następuje głosowanie, w ramach którego wierzyciele decydują o przyjęciu konkretnej strategii spłaty zobowiązań. Po sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie układu, zostaje on skierowany do akceptacji sądowej.

Jakie są koszty postępowania restrukturyzacyjnego – analiza ekonomiczna

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie dla nadzorcy sądowego zostaje ono uzależnione od kilku czynników – ilości wierzycieli, sumy wierzytelności, zakresu działań nadzorcy sądowego, trwania postępowania (jeżeli przekroczy 12 miesięcy). Każda z tych wartości to wielokrotność podstawy wynagrodzenia. Im większa ilość wierzycieli czy suma zobowiązań, tym więcej kwot będących podstawą wynagrodzenia przysługuje nadzorcy. Osobna sprawa to wydatki sądowe, które dotyczą powoływania biegłych czy pozyskiwania przez sąd ekspertyz finansowych. Koszty niezmienne to natomiast opłaty sądowe – 1000 zł za otwarcie postępowania, jak również środki dla radcy prawnego lub adwokata, gdy sięgamy po jego pomoc. Jeżeli zdecydujemy się na zastępstwo procesowe – przedział zaczyna się od 3600 zł, a rośnie wraz ze wzrostem skomplikowania całej procedury.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię