Jakie są podstawowe formy ubezpieczeń i czym się charakteryzują?

Zaprószenie ognia, klęska żywiołowa czy nieostrożny sąsiad z góry mogą doprowadzić do trwałego, a nawet nieodwracalnego uszkodzenia Twojego najważniejszego mienia, czyli domu lub mieszkania. W życiu potrafi dojść, niestety, do jeszcze większych dramatów, na przykład gdy jedyny żywiciel rodziny zginie na skutek tragicznego wypadku w miejscu pracy, na przykład spadnie z wysokości i zostawi najbliższych bez jakichkolwiek środków do życia. Firmy ubezpieczeniowe wychodzą z szeroką ofertą, dostosowaną do potrzeb

Ubezpieczenie mieszkania – ochrona najważniejszego składnika majątku

Mieszkanie czy dom stanowią najważniejszy składnik majątku wielu osób. W przypadku większości kupujących nabycie nieruchomości wiąże się z latami wyrzeczeń czy zaciąganiem kredytu na kilka dekad. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z potrzeby solidnej ochrony majątku na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych czy skutków klęsk żywiołowych. Koszty ubezpieczenia mieszkania mogą być różne. Przeciętnie jednak ubezpieczenie mieszkania o wartości 300 000 złotych będzie kosztowało właściciela około 150 złotych rocznie. W przypadku, gdyby wystąpiła szkoda na mieniu w postaci włamania, kradzieży, zalania czy pożaru ubezpieczyciel wypłaci kwotę wynikającą z zapisów umowy podpisanej przez obie strony. Decydując się na wykupienie ubezpieczenia mieszkania, warto zadbać nie tylko o ochronę murów, ale także o wyposażenie. Często wartość tego, co w środku potrafi wynosić nawet 100-150 tysięcy złotych. Gra jest zatem warta świeczki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej https://bestpolisa.pl/.

Ubezpieczenie na życie – wsparcie finansowe bliskich, gdy Ciebie zabraknie

Celem zakupienia ubezpieczenia na życie jest transfer ryzyka. W sytuacji gdy będziesz miał wypadek samochodowy, wypadek w miejscu pracy i nie przeżyjesz, Twoi bliscy otrzymają sporą sumę. Pozwoli im ona nie tylko nie zorganizowanie pochówek, ale również zapewni spokojne życie najbliższym przez kilka lat. Brak problemów z pozyskaniem środków do życia w i tak trudnym okresie żałoby odciąży rodzinę.

Podpisując ją, warto pamiętać o pewnych wyłączeniach. W sytuacji gdy popełnisz samobójstwo w ciągu roku czy dwóch od zakupu polisy Twoja rodzina nie otrzyma odszkodowania. Zły stan zdrowia, podeszły wiek (powyżej 75. roku życia), niehigieniczny tryb życia w postaci palenia czy picia alkoholu, otyłość – w takich okolicznościach firma albo nie obejmie Cię ochroną ubezpieczeniową, albo zaproponuje tak niekorzystne warunki (związane z wysoką składką), że sam zrezygnujesz. Polisa jest sporządzana na podstawie szacunkowych danych na temat materialnych potrzeb rodziny, która po śmierci utraci źródło dochodu. W sytuacji Twojej śmierci osoby uposażone otrzymują wypłatę sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie firmy – ograniczenie strat majątkowych w biznesie

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz czuć się pewniej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych? Możesz zdecydować się na ubezpieczenie majątku firmy, wykupić OC działalności gospodarczej, w tym ubezpieczyć pojazdy i flotę firmową, ubezpieczyć mienie od kradzieży czy ognia. Dotyczy to nie tylko budynków wchodzących w skład majątku firmowego, ale również maszyn czy sprzętu elektronicznego. Warto również rozważyć wykupienie ubezpieczenia grupowego NNW i na życie dla swoich pracowników.

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych – ochrona budynków wielorodzinnych przed zniszczeniami

Wartą rozważenia opcją jest ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych. W ramach tego typu usługi ochroną można objąć zarówno ubezpieczenie budynków od ognia, zalania czy innych zdarzeń losowych, ubezpieczyć mienie od kradzieży, objąć ochroną windy czy oszklenia, a także ubezpieczyć mienie od wandalizmu. Wśród usług znajduje się również ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej i ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty.

Ubezpieczenia podróżne – ochrona przed skutkami kosztownego leczenia poza granicami Polski

Wyjeżdżasz często w podróże prywatne i służbowe? Latasz samolotami, przesiadasz się do taksówek, korzystasz z licznych atrakcji? Warto zabezpieczyć się na wszelkie zdarzenia losowe. Zwłaszcza że koszty leczenia za granicą potrafią wynosić setki tysięcy złotych, podobnie transport do kraju zamieszkania. Ochrona ubezpieczeniowa pozwala pokryć nawet do miliona złotych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, zrekompensować koszty związane z zagubieniem bagażu oraz zapewnić środki na powrót do Polski transportem medycznym. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne warianty ubezpieczenia podróżnego, w przypadku których składki opiewają na większe i mniejsze kwoty. Choć na terenie Europy pomoc medyczną w pewnym zakresie gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ), często świadczenia te okazują się niewystarczające. Ponadto, opuszczając Europę i udając się, na przykład, na wakacje do Stanów Zjednoczonych czy do Australii, Europejczyka nie obejmuje już żadna bezpłatna opieka medyczna. Koszty leczenia związane z niwelowaniem skutków wypadku komunikacyjnego potrafią przekraczać kwotę 100 000 złotych. Wykupując ubezpieczenie podróżne, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na sam zakres świadczenia i to, jakiego typu sytuacje obejmuje.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię