Odpis KRS a odpis CEIDG – czym są i jak je uzyskać?

Odpisy z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) lub CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) mogą być potrzebne w różnych sytuacjach. Jakie informacje zawierają i czym się od siebie różnią? Jak można uzyskać potrzebny Ci odpis? Sprawdź!

Odpis CEIDG – co to jest i jakie informacje zawiera?

Baza CEIDG zawiera dane na temat jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych. Pozyskany z niej odpis stanowi dowód wpisania podmiotu do bazy oraz pozwala pozyskać informacje takie jak:

 • dane podstawowe: imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON i nazwę firmy;
 • dane kontaktowe: m.in. adres e-mail, adres strony internetowej czy numer telefonu;
 • dane adresowe;
 • dane dodatkowe: datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, ewentualnie zawieszenia, a także wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, datę wykreślenia wpisu z rejestru oraz dane na temat rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w formie kodów PKD i informację o małżeńskiej wspólności majątkowej przedsiębiorcy.
 • a ponadto informacje: o ewentualnych zakazach, dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, postępowania restrukturyzacyjnego, o ewentualnych pełnomocnikach lub prokurentach przedsiębiorcy (zawierające ich dane oraz zakres pełnomocnictwa) i kwalifikacjach zawodowych.

Odpis KRS – co to jest i jakie informacje zawiera?

Odpis KRS pełni podobne funkcje co odpis z CEIDG. Dotyczy jednak  spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. Z KRS można otrzymać odpis:

 • pełny, który zawiera informacje na temat wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze dla danego numeru KRS (z wyłączeniem tych, które nie podlegają ujawnieniu) – tym samym stanowi kompleksowy obraz historii firmy od momentu jej rejestracji;
 • aktualny, który zawiera jedynie aktualną treść wpisów – a więc obrazuje bieżące dane i sytuację przedsiębiorstwa.

Dokładny zakres danych dostępnych w ramach odpisu KRS różni się w zależności od formy prawnej danej działalności gospodarczej.

Odpis KRS a odpis CEIDG – jak je uzyskać?

Jak uzyskać potrzebne dokumenty? Dla każdego z odpisów obowiązuje oddzielna procedura. Oba można jednak uzyskać elektronicznie, bez wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Jak uzyskać odpis KRS?

Aby poznać najważniejsze informacje dotyczące konkretnej spółki czy organizacji, należy wejść na stronę serwisu e-KRS, a następnie przejść do wyszukiwarki ekrs.ms.gov.pl. Umożliwia ona wyszukanie dowolnego podmiotu po numerze KRS, NIP lub REGON, a także po nazwie. Wystarczy wypełnić tylko jedno z tych pól i wybrać przeszukiwany rejestr (przedsiębiorcy lub stowarzyszenia i inne organizacje).

Po naciśnięciu przycisku „Szukaj” zobaczysz tabelę z rejestrem wyszukiwanego podmiotu. Następnie należy kliknąć polecenie „Wyświetl” w ostatniej kolumnie tabeli, aby zobaczyć dostępne dane. Na dole strony znajdziesz także opcje pobrania wydruku – zarówno dla pełnego, jak i dla aktualnego zakresu.

 1. Przejrzyj listę wyników wyszukiwania, która wyświetla się poniżej, znajdź podmiot, który Cię interesuje i kliknij „Wyświetl” w ostatniej kolumnie tabeli.
 2. Zobaczysz podstawowe dane wybranego podmiotu. Poniżej, na dole strony masz przycisk do pobrania wydruku aktualnych informacji.

Jeśli potrzebujesz tylko podstawowych informacji z KRS, skorzystaj z którejś z wygodnych wyszukiwarek, które umożliwiają podgląd danych takich jak:

 • numery KRS, NIP, REGON,
 • status spółki,
 • forma prawna,
 • kapitał zakładowy,
 • adres,
 • data rejestracji.

Takie możliwości daje np. wyszukiwarka dostępna na stronie https://krs-firma.pl/. Wyszukanie podstawowych informacji z KRS zajmuje w niej zaledwie kilka sekund. Co ważne, aby wyszukać firmę, wystarczy znać jedynie jej nazwę lub NIP, KRS czy też REGON.

Jak uzyskać odpis CEIDG?

Jeśli chcesz pozyskać informacje  o firmie jednoosobowej lub wspólnikach spółki cywilnej odwiedź  wyszukiwarkę firm dostępną pod adresem aplikacja.ceidg.gov.pl. Podmiot można wyszukać po:

 • numerze NIP,
 • numerze REGON,
 • numerze KRS,
 • nazwie firmy,
 • danych właściciela (imię i nazwisko),

Po naciśnięciu przycisku „Szukaj” zobaczysz tabelę z wynikami. Następnie wystarczy wybrać „Szczegóły”, aby uzyskać pełne informacje dotyczące wpisu. Na dole strony znajdziesz też możliwość pobrania dokumentu w formacie PDF.

Odpis KRS a odpis CEIDG – czym się różnią?

Odpis KRS a odpis CEIDG – jakie są pomiędzy nimi różnice? Podstawowa  to, rodzaj prezentowanych podmiotów. Jeśli potrzebujesz informacji o jednoosobowej działalności gospodarczej lub wspólniku spółki cywilnej, należy się zgłosić do CEIDG. Odpis z KRS należy natomiast uzyskać w przypadku spółek prawa handlowego, a także fundacji czy stowarzyszeń. Różnica pomiędzy odpisem KRS a odpisem CEIDG polega też na zakresie udostępnianych informacji. Zależy on bowiem od formy prawnej, w jakiej funkcjonuje dany podmiot.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Kredytowej SA

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię