PIT-28 a ulgi podatkowe. Co można odliczyć?

Ryczałt to specyficzna forma opodatkowania przedsiębiorców oraz osób zajmujących się wynajmem lokali. W ramach ryczałtu nie jest możliwe odliczenie kosztów uzyskania przychodów. Jakie ulgi podatkowe można ująć w deklaracji PIT-28?

Deklaracja podatkowa PIT-28 – podstawowe informacje 

Ryczałt ewidencjonowany to nietypowa forma opodatkowania. Uprawnione są korzystania z niej firmy (z wyłączeniem pewnych branż i zastosowaniem limitu przychodowego) oraz osoby prywatne osiągające przychody z tytułu najmu, dzierżawy itd. lokalu. Regulacja zobowiązania podatkowego przez ryczałtowców następuje poprzez rozliczenie PIT-28

Podmioty ją stosujące – tzw. ryczałtowcy – nie mogą pomniejszać osiąganych przychodów o poniesione koszty. Pozornie może się wydawać, że z tego powodu jest to rozwiązanie niepopularne i niekorzystne dla firm. Należy jednak pamiętać o innych zaletach – najniższe stawki procentowe podatku to zaledwie 3% oraz 5,5%. Ponadto, ryczałtowcy także mają prawo do stosowania szeregu ulg. 

Deklaracja podatkowa PIT-28 a ulgi podatkowe – jakie uprawnienia w tym zakresie mają ryczałtowcy? 

Katalog odliczeń przysługujących ryczałtowcom jest dość szeroki. Zalicza się do nich przede wszystkim ulgę: 

  • internetową, 
  • z tytułu bycia honorowym krwiodawcą, 
  • termomodernizacyjną, 
  • z tytułu darowizny (na organizacje pożytku publicznego, kultu religijnego oraz w związku z walką z pandemią koronawirusa), 
  • B+R, 
  • mieszkaniową, 
  • rehabilitacyjną. 

Pomimo tego, należy jednak pamiętać o pewnych wyłączeniach oraz wyjątkach. Przede wszystkim, ryczałtowcy nie mają prawa do odliczenia ulgi z tytułu posiadania dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej), chyba że osiągają dochody także z innych źródeł. 

Deklaracja podatkowa PIT/28 – gdzie uwzględnić ulgi? 

W przypadku podatników składających zeznanie podatkowe PIT-28 przysługujące ulgi powinny zostać wykazane w druku PIT/O (za wyjątkiem ulgi mieszkaniowej wykazywanej w załączniku PIT/D). Łączną kwotę ulg wykazanych w załączniku PIT/O należy przenieść do poz. 75 w deklaracji podatkowej PIT-29. 

Deklaracja podatkowa PIT-28 – o czym jeszcze należy pamiętać? 

Kwestia ulg podatkowych związanych z deklaracji podatkową PIT-28 jest istotna. Mimo to należy pamiętać także o innych aspektach związanych z rozliczaniem się w ten sposób. Za nieprzestrzeganie kwestii formalnych, związanych np. z opóźnieniami w wysyłce deklaracji, grożą dotkliwe sankcje. O czym zatem należy pamiętać? 

Jeśli chodzi o termin złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-28, to jest on zdecydowanie krótszy niż w przypadku deadline’u dla takich „tradycyjnych” form opodatkowania przedsiębiorstw i osób fizycznych, jakimi są podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych. O ile w przypadku obciążeń z tytułu podatku dochodowego jest to ostatni dzień kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym, to ryczałtowcy muszą spełnić obowiązek sprawozdawczy w terminie do 28 lutego. Kwotę z tytułu zobowiązania podatkowego należy przelać na indywidualne konto (mikrorachunek) bankowe podatnika. 

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię