Wyłudzenie odszkodowania – co za to grozi?

Wielu kierowców na polskich drogach zachowuje się nieodpowiedzialnie. To powoduje niepotrzebne kolizje, których skutki są finansowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dość problematycznym procederem jest próba wyłudzenia odszkodowania z OC. Na czym to polega? Tego dowiesz się z poniższego wpisu.

Za wyłudzenie odszkodowania z OC uznaje się czyn polegający na oszustwie prowadzącego do wypłaty świadczenia odszkodowawczego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Prowadzenie pojazdu z zamiarem spowodowania kolizji drogowej to jedna z przesłanek, aby zakwalifikować ten czyn jako wyłudzenie odszkodowania.

Jak rozpoznać próbę wyłudzenia odszkodowania?

Rozpoznanie próby wyłudzenia odszkodowania wcale nie jest trudne. Popularne sytuacje, które na pierwszy rzut oka wyglądają na celowe to:

  • zajeżdżanie drogi i nagłe hamowanie,
  • prowokowanie kolizji,
  • prowadzenie pojazdu w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu.

Celowe wymuszenia pierwszeństwa i prowokowanie stłuczek samochodowych to często spotykane sytuacje. Samo rozpoznanie przestępstwa to nie wszystko. Warto wyposażyć się w kamerkę samochodową, aby mieć dowody w sprawie.

Za próby wyłudzenia odszkodowania uznaje się sytuacje, w których osoba poszkodowana próbuje zawyżać wartość świadczenia lub celowo dopuściła się czynów powodujących uszkodzenie mienia albo uszczerbek na zdrowiu. Takie zachowanie jest nieuczciwe
i nieodpowiedzialne!

Jakie kary grożą za wyłudzenie odszkodowania?

W Polsce dokładne przepisy dotyczące kar za próby wyłudzenia odszkodowania można znaleźć w Art. 298 Kodeksu karnego. Za oszustwa ubezpieczeniowe przewidywane są sankcje w postaci pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe po wykryciu oszustwa może nałożyć na sprawcę obowiązek pokrycia kosztów naprawienia szkody z własnej kieszeni. Takie rozwiązanie jest często stosowane w celu uniknięcia postępowania sądowego.

Wyłudzenie odszkodowania a klasyfikacja czynu zabronionego

Działania, które mieszczą się w granicach odpowiedzialności za oszustwo ubezpieczeniowe to: próby wyłudzenia odszkodowania poprzez umyślne spowodowanie kolizji lub wypadku,
a także zatajanie kluczowych informacji dowodowych w sprawie.

Warto dodać, że oszustwem ubezpieczeniowym nie są działania, które są związane
z upozorowaniem wypadku, który może być podstawą do wypłaty świadczenia odszkodowawczego. Dobrym przykładem oszustwa tego typu jest nagminne zgłaszanie uszkodzenia sprzętu elektronicznego w ramach wykupionego ubezpieczenia.

Podsumowując: wyłudzenie odszkodowania może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Osoby, które podejmują się nielegalnych działań, mogą zostać pozbawione wolności nawet do kilku lat.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Legality, której specjalizacją jest prawo karne. Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu
z kancelarią w Warszawie, która prowadzi sprawy karne na terenie całej Polski.

Źródło: https://legality.com.pl/oszustwo-ubezpieczeniowe-art-298-kk/.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię