Czy renta sieroca ma wpływ na rozliczenie podatku z Niemiec?

Utrata jednego lub obojga rodziców jest trudnym doświadczeniem życiowym. Często również, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, wpływa na sytuację finansową. Z tego powodu w wielu krajach funkcjonuje zasiłek dedykowany dzieciom po śmierci opiekuna lub opiekunów. Co trzeba wiedzieć o rencie sierocej za zachodnią granicą? Czy jej pobieranie wpływa na rozliczanie podatku z Niemiec? W naszym poradniku odpowiadamy na te i inne pytania.

Czym jest renta sieroca w Niemczech?

Renta sieroca, czyli wsparcie materialne wypłacane po śmierci jednego lub obojga rodziców, jest, podobnie jak renta wdowia czy edukacyjna, zapomogą z pakietu świadczeń rodzinnych. Starać się o nią mogą osoby, których opiekunowie pracowali w Niemczech i nabyli tam prawo do wsparcia socjalnego lub pobierali rentę bądź emeryturę. Niemiecki system wyróżnia dwa rodzaje zobowiązań tego typu:

  • renta półsieroca – dotyczy dzieci, które utraciły jednego rodzica;
  • renta sieroca – przyznawana w przypadku śmierci i ojca, i matki.

Kto może otrzymać rentę sierocą?

Jak wspomnieliśmy, warunkiem wypłacenia renty sierocej z Niemiec jest objęcie zmarłych opiekunów świadczeniami socjalnymi. Oznacza to, że powinni oni opłacać składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne przez przynajmniej pięć lat oraz – oczywiście – mieć udokumentowane regularne rozliczanie podatku z Niemiec. Co ważne, do pobierania renty uprawnione są nie tylko dzieci biologiczne, ale również adoptowane i przybrane, a także wnuki oraz rodzeństwo, dzielące ze zmarłym gospodarstwo domowe i będące w przeważającej większości na jego utrzymaniu.

Świadczenie obejmuje osoby do ukończenia 18 lat, ale okres ulega przedłużeniu, jeśli po tym czasie dziecko nadal się uczy, pełni służbę lub nie utrzymuje się samodzielnie z powodu niepełnosprawności. Przedłużony okres świadczenia renty może trwać do ukończenia 27. roku życia.

Jak obliczyć wysokość renty sierocej w Niemczech?

Wysokość renty sierocej określa się na podstawie świadczeń, które otrzymywałaby osoba zmarła. W przypadku zapomogi dla dziecka, które utraciło jednego rodzica, stawka wynosi 10% wartości. Jeśli zmarło oboje rodziców – wysokość stanowi 20% tej kwoty. Na ostateczną wysokość renty wpływają także okresy emerytalne zmarłego lub zmarłych. Jeśli opiekun odszedł przed ukończeniem 65. roku życia, wysokość świadczenia zostanie zmniejszona o wynikające ze stażu emerytalnego potrącenie.

Wysokość renty sierocej a rozliczanie podatku z Niemiec

Zaznaczaliśmy, że renta sieroca znajduje się w pakiecie świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że tak jak pozostałe z tej grupy, również ona ulega opodatkowaniu według ustalonej stawki. Należy jednak zaznaczyć, że renta sieroca przypisana zostaje do dziecka, a ponieważ nie należy ona do najwyższych, rozliczenie podatku z Niemiec od renty sierocej jest dość rzadką praktyką. Jednak jeśli istnieje taka konieczność, dziecko lub opiekun w jego imieniu zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego z załącznikiem R.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię