Inwestycje w obligacje komercyjne – czym się charakteryzują i czy warto je wybrać?

Wiele osób zastanawia się, w co warto zainwestować, by dało się wypracować możliwie największy zysk, a jednocześnie by dało się ograniczyć ryzyko związane z taką inwestycją. Wśród możliwych dróg inwestowania istnieją te, które mogą generować większe ryzyko, ale przy jednocześnie potencjalnym większym zysku, jak i takie, które są bezpieczne, ale w zamian za to zysk z nich nie będzie bardzo wysoki. Do tej drugiej grupy, zaliczyć można obligacje komercyjne. 

Czym są obligacje komercyjne? 

Chcąc dowiedzieć się więcej o obligacjach komercyjnych warto zacząć od określenia tego, co kryje się za tym pojęciem. I tak obligacje komercyjne to papiery wartościowe emitowane w serii, gdzie emitent np. Alior Bank stwierdza, że jest dłużnikiem w stosunku do właściciela obligacji. W związku z tym emitent obligacji zobowiązuje się, że wykona w stosunku do właściciela obligacji jakieś określone świadczenie. W zależności od charakteru obligacje mogą mieć albo charakter pieniężny, albo niepieniężny. Emitenci obligacji wypuszczają je do obiegu seriami, gdzie świadczenie z obligacji jest realizowane w określony sposób i w terminie, który znajduje się w warunkach, jakie są przygotowane dla danej serii obligacji. 

Obligacje — dlaczego są emitowane i czemu warto po nie sięgnąć?

Obligacje z punktu widzenia podmiotu, który jest Emitentem stanowią przede wszystkim dobry sposób na to, by pozyskać z rynku kapitałowego środki finansowe, które mogą stanowić dobrą alternatywę dla finansowania w postaci kredytu. Tym samym podmiot emitujący obligacje będzie mógł uzyskać kapitał bez konieczności sięgania po kredytowanie. 

Z punktu widzenia inwestora obligacje komercyjne również stanowią ciekawe rozwiązanie ze względu na możliwość bezpiecznego lokowania nadwyżek finansowych. Obligacje stanowią sposób na inwestycję, która przy stosunkowo niewielkim ryzyku pozwala na zabezpieczenie finansowych nadwyżek i ich ochronę przed galopującą inflacją. Obligacje komercyjne są ogólnie dostępne może je nabyć każdy zarówno osoba fizyczna, jak i prawna przy akceptacji ewentualnych ryzyk, jakie związane są z inwestycją. 

Czy obligacje komercyjne są ryzykowne?

Tak jak w przypadku każdej innej inwestycji, tak również przy obligacjach komercyjnych trzeba liczyć się z pewnym ryzykiem. W przypadku inwestora ryzyko przede wszystkim związane jest z ewentualnym zbyciem obligacji, co może być utrudnione przed terminem zapadalności w momencie, gdy wartość papierów będzie się wahała. W grę wchodzi również ryzyko związane z inflacją, gdy siła nabywcza pieniądza będzie spadać. Tak jak w przypadku kredytów pojawia się także ryzyko zmiennej stopy procentowej, co związane jest z tym wartość inwestycji w obligacje komercyjne zmienia się także w zależności od aktualnej stopy procentowej obligacji — stawki WIBOR.

Inwestycja w obligacje może więc mieć swoje uzasadnienie, natomiast trzeba się do niej dobrze przygotować mając również świadomość ewentualnego ryzyka, jakie kryć się będzie za taką inwestycją. Dzięki temu inwestorowi łatwiej będzie podjąć świadomą decyzję czy obligacje będą dla niego dobrą formą inwestycji. 

Dlaczego zatem warto?

Na inwestowanie w obligacje korporacyjne najczęściej decydują się doświadczeni inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele i zabezpieczyć je przed stratami, a także poszukujący bardziej opłacalnego sposobu lokowania swoich oszczędności niż depozyty. Jaka jest największa zaleta obligacji korporacyjnych? Odsetki są spłacane regularnie, a ryzyko niepowodzenia inwestycji jest stosunkowo niskie, co jest głównym źródłem zysku. Mechanika kupna obligacji korporacyjnych jest również znacznie prostsza dla początkujących inwestorów niż w przypadku innych instrumentów finansowych. W tym przypadku również nie ma mowy o dziennych wahaniach wartości obligacji.

Doświadczeni inwestorzy często mówią, że kupowanie obligacji to nie tyle zwrot z inwestycji, co inwestycja na papierze, a bardziej wiarygodny emitent – i to powinno być pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać. Należy również mieć na uwadze branżę, w której działa emitent – dynamicznie rozwijający się rynek oraz rynek, na którym popyt nie słabnie, będzie dodatkową gwarancją sukcesu inwestycyjnego.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię