Od jakiej kwoty rozpoczyna się drugi próg podatkowy? Co można zrobić, by zmniejszyć opłaty na rzecz państwa?

„Skąd mamy na te wszystkie wydatki? Wszyscy płacimy podatki!” – głosi hasło promujące kampanię edukacyjną skierowaną do najmłodszych. By jednak płacone podatki nie były zbytnim obciążeniem, warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliska. Czym jest drugi próg podatkowy i co warto wiedzieć na jego temat? Wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Kiedy drugi próg podatkowy zaczyna obowiązywać?

Według obowiązującego w Polsce prawa jedną z możliwości rozliczania podatku jest skala podatkowa. Jest to podstawowa forma opodatkowania, która nie wymaga informowania o jej wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Mogą z niej korzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło, ale także przedsiębiorcy (jeśli uznają, iż jest to dla nich optymalne rozwiązanie). W przypadku wyboru tej opcji podstawą opodatkowania jest osiągnięty w danym roku podatkowym dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Stawka podatku zdeterminowana jest wysokością uzyskanego dochodu. Aktualnie obowiązująca skala podatkowa to kolejno 12% i 32%. Od jakiej kwoty drugi próg podatkowy obowiązuje? W przypadku dochodów przekraczających kwotę 120 tys. złotych rocznie podatnik jest zobowiązany do zapłacenia wyższego podatku od nadwyżki, a więc uzyskanego dochodu powyżej wskazanej kwoty. Obciążenie to wyraźnie wpływa na wysokość wynagrodzenia. Należy bowiem pamiętać o tym, iż forma opodatkowania ma znaczenie dla wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego. Więcej informacji o tym, czym jest drugi próg podatkowy, przeczytasz tutaj: https://firmove.pl/aktualnosci/finanse/podatki/drugi-prog-podatkowy-kogo-i-kiedy-dotyczy.

Co oznacza przekroczony próg podatkowy?

Jeśli dochody przekraczają kwotę 120 tys. złotych i zastosowanie ma wyższa stawka podatku, może skłonić do rozważenia innych form opodatkowania. Co ważne, taką możliwość mają jedynie przedsiębiorcy. Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz w ramach umów o charakterze cywilnoprawnym nie mogą zrezygnować z rozliczenia na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy natomiast mogą wybrać jeszcze podatek liniowy, wynoszącym aktualnie 19% (bez względu na osiągnięty dochód), lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdzie stawka podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności oraz kwoty przychodu, a nie dochodu, tak jak ma to miejsce w innych metodach opodatkowania.

W kontekście progu podatkowego należy także nadmienić, że sytuacja rozliczeń może wyglądać nieco inaczej w przypadku małżonków. Jeśli nie podpisali oni umowy o rozdzielności majątkowej, mogą rozliczać się wspólnie. Wówczas kwotą, która staje się podstawą określenia stawki podatku jest wartość zsumowanych podstaw opodatkowania obu małżonków podzielona przez dwa. To od tego wyniku należy obliczyć podatek i odjąć kwotę zmniejszającą podatek. Końcową wartość następnie mnoży się przez dwa.

Co więcej, małżonkowie mogą też skorzystać z pewnych ulg i w określonych sytuacjach np. uniknąć zapłaty wyższych zaliczek. Warto jednak pamiętać, że wspólne rozliczanie z małżonkiem to opcja dostępna wyłącznie przy rozliczeniu na zasadach ogólnych i nie dotyczy przedsiębiorców na ryczałcie czy tzw. liniówce.

Jak widać, warto zaznajomić się z tematem rozliczania podatku, szczególnie jeśli jest się przedsiębiorcą. W niektórych sytuacjach bowiem opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym może sprawić, że kwota odprowadzanych podatków będzie niższa.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię