Poradnik PIT-37 rozliczenie deklaracji w Twój e-PIT

Poradnik PIT-37 rozliczenie deklaracji w Twój e-PIT

Jednym ze sposobów zrealizowania obowiązku przygotowania i złożenia deklaracji PIT-37, jest możliwość przygotowania zeznania podatkowego w ramach Twój e-PIT. Jest to usługa proponowana za pomocą współpracy i rozbudowy zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Na podstawie tych danych, podatnicy czterech deklaracji (PIT-38, PIT-36, PIT-37, PIT-38 pod określonymi warunkami i z pewnymi ograniczeniami), mogą skorzystać z przygotowanego dla nich zeznania.

Korzystanie z usługi Twój e-PIT w praktyce

Skorzystanie z usługi Twój e-PIT dla deklaracji PIT-37, zasadniczo składa się z trzech etapów:

1) logowania;

2) wyboru formularza;

3) rozliczenia PIT.

ad. 1 logowanie

W celu zalogowania do usługi Twój e-PIT należy wpisać swoje dane, zalogować się przez login.gov lub używając aplikacji mObywatel. W przypadku wykorzystania danych, potrzebne będą następujące informacje uwierzytelniające: numer PESEL (ewentualnie NIP i data urodzenia), kwota przychodu z deklaracji za rok poprzedni (obecnie za 2019 rok), kwota przychodu z jednej z informacji od płatników za rok rozliczany (obecnie za 2020 rok), kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za poprzedni rok (teraz 2019). W przypadku wykorzystania usługi login.gov, podatnik ma do wyboru zalogowanie przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

ad. 2 wybór formularza

W przypadku, jeżeli podatnik chce rozliczyć PIT-37 – właśnie ten formularz powinien wybrać.

Katalog podmiotów (podatników), które mają obowiązek wybrać dla swojego rozliczenia podatkowego formularz PIT-37, został ustalony przez ustawodawcę i obejmuje osoby fizyczne, które rozliczają podatek dochodowy na zasadach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności na podstawie art. 45 ust.1). Ustawodawca zdecydował o dwóch rodzajach warunków które należy spełnić: po pierwsze kwalifikacji pozytywnej, po drugie włączeń (kwalifikacji negatywnej). W tym, przede wszystkim:

 • PIT-37 dotyczy podatników, którzy uzyskiwali przychody ze źródeł położonych na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej)
 • PIT-37 służy rozliczeniu przychodów podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy   zastosowaniu skali podatkowej;
 • PIT-37 stosuje się do podatników, którzy osiągali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów);
 • podatnik, który planuje rozliczyć PIT-37 powinien być osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • PIT-37 służy podatnikom, którzy nie są zobowiązani do doliczania dochodów swoich małoletnich dzieci;
 • przy wykorzystaniu PIT-37 pracować powinni podatnicy nieobniżających dochodów o straty z lat ubiegłych;
 • PIT-37 nie służy osobom, które planują odliczyć tak zwany minimalny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT.

ad. 3 rozliczenie PIT

Po uruchomieniu systemu Twój e-PIT, podatnik ma zasadniczo 5 rodzajów możliwości. Po pierwsze, może zaakceptować zeznanie bez zmian i od razu pobrać dokument potwierdzający wykonanie obowiązku podatkowego (czyli Urzędowe Poświadczenie Obioru, w skrócie „UPO”). Po drugie, może dokonać zmian lub wskazać Organizację Pożytku Publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku. Po trzecie, ma możliwość dokonania swojego zeznania podatkowego, a następnie zaakceptować takie zeznanie i pobrać UPO. Po czwarte, może odrzucić przygotowane dla niego zeznanie PIT-37 i rozliczyć się samodzielnie w innej formie niż usługa Twój e-PIT (w takim wypadku należy pamiętać, że zaproponowane przez organy zeznanie nie będzie brane pod uwagę). Po piąte, może również nie podejmować żadnych działań, a 30 kwietnia jego zeznanie PIT-37 zostanie uznane za złożone.

Zobacz także jak rozliczyć PIT-37 samodzielnie: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_37/

Zmiany w zeznaniu PIT-37

pit 37

Pomimo tego, że zeznanie podatkowe PIT-37 jest przygotowywane dla podatnika przez Krajową Administrację Skarbową i założenia powinno przewidywać wszystkie niezbędne dla podatnika informacje, ustawodawca zdecydował, że w określonym zakresie podatnik może mieć wpływ na treść swojego PIT nawet w tej formie rozliczenia.

Do głównych zmian, które można przygotować w zakresie PIT-37 w usłudze Twój e-PIT, zaliczyć można:

 • zmianę lub wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przekazać swój 1% podatku;
 • zmianę rozliczenia indywidualnego na rozliczenie wspólnie z małżonkiem,
 • zmianę rozliczenia indywidualnego na rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 • dodanie innych informacji, takich jak odliczenia darowizn, wydatki na cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, itp.;
 • zmiana danych w ulgach na dzieci (lub ich dodanie);
 • dodanie innych odliczeń;
 • dodanie lub zmiana numeru rachunku bankowego.

W przypadku dokonywania zmian w przygotowanym PIT-37 w usłudze Twój e-PIT, należy pamiętać o ich zaakceptowaniu, a następnie wysłaniu deklaracji. Dla bezpieczeństwa warto też rekomendować pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) i zachowanie go do ewentualnej kontroli. Takie poświadczenie stanowi dla podatnika dowód, że prawidłowo spełnił swoje zobowiązanie podatkowe i zrobił to w terminie.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.). zwana dalej „Ustawa o PIT”;
 • Ministerstwo Finansów, „Twój e-PIT – jak złożyć PIT-37 i PIT-38? Krok po kroku”.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię