Czym jest DNS SPF? Po co się go tworzy?

Kampanie marketingowe w internecie nie przebiegają tak łatwo jak to często się wydaje. Nawet tak proste narzędzia marketingowe jak poczta elektroniczna wymagają odpowiedniego przygotowania, ponieważ bez niego najprawdopodobniej trafią do spamu nie zwracając nawet uwagi adresata. Wbrew temu co się często myśli najczęstszą przyczyną takiego zjawiska nie jest treść wysłanej wiadomości, lecz niezgodność z rekordem DNS SPF przypisanym do danego serwera pocztowego. Co to DNS SPF? Poniżej odpowiemy dokładnie na to pytanie.

DNS SPF to określenie rekordu TXT, który służy pocztowym serwerom SMTP do identyfikacji adresów pocztowych mających prawo do wysyłania maili w imieniu danej domeny internetowej. Oczywiście znaczy to też, że rekord SPF uniemożliwia serwerom pocztowym przyjmowanie wiadomości z niedozwolonego źródła. Chcąc nieco uprościć tę definicję można powiedzieć, że rekord DNS SPF to nakaz sprawdzenia czy adresat na pewno może wysyłać maile z danego adresu e-mail oraz (jeżeli algorytmy pocztowe wykryją niedozwolone źródło pochodzenia wiadomości) wykonania opisanej w rekordzie akcji.

Do czego służy DNS SPF?

DNS SPF jest bardzo potrzebnym rekordem, ponieważ bez niego każdy mógłby rozsyłać spam lub wiadomości z oszustwami w imieniu nieswojej witryny internetowej. Z kolei niedołączenie do serwera pocztowego DNS SPF sprawia, że praktycznie wszystkie maile wysłane z jego użyciem trafią do folderu „spam”. Więcej tutaj: https://emaillabs.io/spf-bez-tajemnic/

Jeśli zaś chodzi o to jak powinien wyglądać rekord DNS SPF, to nie jest to zbyt skomplikowana sprawa. Rekord powinien mieć format TXT, a składają się na niego tak zwane mechanizmy (lub po prostu tagi) oraz opisywane przez nie wartości. Tymi wartościami są oczywiście nazwy domen internetowych i adresy IP, których algorytmy serwerów pocztowych mają szukać u adresatów sprawdzanych maili. Warto pamiętać, żeby w rekordzie nie wymieniać więcej niż 10 domen internetowych oraz aby nie ważył on ponad 512 bajtów.

Kwalifikatory DNS SPF

W budowie DNS SPF bardzo ważne są też kwalifikatory, to znaczy prefiksy określające akcje jakie mają wykonać algorytmy serwerów pocztowych. Wpisywane są one na samym początku rekordu SPF, a jeżeli nie pojawi się w nim żaden kwalifikator, system automatycznie przypisze do rekordu prefiks „+”. Co ten plus właściwie oznacza i jakie są inne możliwości kwalifikacji wskazanych domen?

Podstawowy, domyślny symbol plusa oznacza, że każdy wskazany w rekordzie DNS SPF adres IP lub domena ma zezwolenie na używanie danej poczty elektronicznej. Natomiast z użyciem minusa można wykluczyć wszystkich niedozwolonych nadawców maili, tak aby po wykryciu wskazanych w rekordzie domen algorytmy pocztowe od razu przekierowywały wiadomości do spamu. Warto też znać kwalifikator oznaczony symbolem tyldy. Jego umieszczenie w rekordzie sprawi, że określone domeny będą mogły wysyłać maile z użyciem serwera pocztowego, ale będą za to oznaczane jako maile podejrzane. Ostatnim z kwalifikatorów jest znak zapytania. Po jego umieszczeniu w DNS SPF algorytmy pocztowe będą przepuszczać każdą sprawdzaną wiadomość, nie podejrzewając, że może ona pochodzić z niedozwolonego źródła.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię