Rozwód – najważniejsze informacje

Obecnie wiele osób, wskutek niezgodności charakterów czy z innych, indywidualnych powodów, postanawia się rozwieźć. Jednak instytucja rozwodu nie jest taka prosta jak mogłaby nam się wydawać. Sąd udzieli rozwodu tylko po spełnieniu pozytywnych przesłanek i w przypadku braku przeciwskazań. O tym czym jest rozwód i jak właściwie się do niego przygotować, dowiesz się z poniższego materiału. Zapraszamy do lektury.

Czym jest rozwód?

Rozwód to inaczej rozwiązanie małżeństwa przez sąd. Działanie to pociąga za sobą liczne skutki prawne takie jak podział majątku czy podział opieki nad dziećmi. Niestety statystyki nie są zadowalające. Z roku na rok coraz więcej par decyduje się na rozstanie. Tylko w latach 2019-2021 w Polsce miejsce miało aż 115 tysięcy rozwodów! Najczęstszą z przyczyn zakończenia wspólnego życia jest tak zwana niezgodność charakterów.

Jakie rodzaje rozwodów wyróżniamy?

Obecnie polskie prawo definiuje dwa typy rozwodów – z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania bez winy. Na czym polegają te rozwody?

Rozwód z orzeczeniem o winie to takie rozwiązanie małżeństwa, w którym sąd wskazuje, że za rozpad pożycia małżeńskiego odpowiedzialna jest jedna strona bądź obie.

Z kolei rozwód bez orzekania o winie to taki rozwód, w którym są nie wskazuje odpowiedzialności za dojście do jego skutku działania żadnej ze stron.

Kiedy sąd przyzna rozwód?

Gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego między stronami. „Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego” oznacza, iż przestała istnieć co najmniej jedna z zasadniczych więzi takiego związku: uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza.

Kiedy sąd odmówi przyznania rozwodu?

Sąd może odmówić przyznania rozwodu, gdy uzna, że istnieją takie okoliczności, które uniemożliwiają mu orzeczenie rozwiązania małżeństwa. Są to między innymi:

  • Dobro wspólnych dzieci (małoletnich)
  • Zasady współżycia społecznego
  • Gdy rozwodu żąda strona winna rozkładu pożycia.

Jak doprowadzić do rozwodu?

Aby móc zainicjować procedurę rozwodową należy zacząć od napisania pozwu, w którym przedstawimy naszą sytuację i żądania. Następnie należy wnieść pozew o rozwód do właściwego miejscowo sądu. Można złożyć go bezpośrednio w biurze podawczym sądu albo wysłać pocztą (koniecznie listem poleconym, by mieć dowód nadania). Pozew powinien być podpisany własnoręcznie przez nas w dwóch egzemplarzach.

Do pozwu należy również dołączyć odpowiednie dokumenty. Są to między innymi oryginał odpisu aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód, oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym (jeżeli ubiegamy się o zniesienie opłat za rozwód) oraz zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami (jeśli zgłaszamy żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych).

Ile kosztuje rozwód?

O wysokości kosztów rozwoju decyduje każdorazowo sąd. Istnieją jednak widełki kosztów, które są do przewidzenia i z którymi każda ze stron powinna się liczyć.

Stała opłata sądowa wynosi 600 zł. Gdy sąd ma podzielić majątek małżonków, należy ponieść dodatkowy koszt w wysokości od 300 do 1000 zł (zależy to od sposobu podziału majątku). Należy wziąć również pod uwagę koszt opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Koszt samego pełnomocnictwa to sprawa indywidualna.

Jeżeli w wyroku rozwodowym sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, druga strona zostanie dodatkowo obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia. Z kolei, jeżeli wyrok rozwodowy obejmuje orzeczenie o eksmisji konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości przewidzianej od pozwu w takiej sprawie.

Więcej o rozwodzie dowiesz się tutaj: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię